من تل آویو هستم،من هیفا هستم

رژیم ننگین اسلامی، باز همچون گذشته موشک هایی را رونمایی
کرده که روی آن ها نوشته شده است که اسراییل باید نابود شود.
گستاخی رژيم ننگین اسلامی تا بدان جا بوده که هدف از ساخت
این موشک ها را هدف گیری و نابودی سازی شهرهایی چون
تل آویو و هیفا در اسراییل ، دانسته است.
هتا پروژه ی ساخت جنگ افزار هسته ای از سوی رژیم اسلامی
نیز برای نابود سازی و هدف گیری کشور اسراییل بود که این پروژه
تا اندازه ای از سوی کشورهای بزرگ مهار شده است.
چند روز پیش خبری به بیرون نشت کرده بود که نشان می داد
اسراییل در واکنش به تهدیدهای تروریستی-موشکی رژیم اسلامی
موشک هایش را که دارای کلاهک هسته ای هستند را به سوی
جمهوری اسلامی نشانه گرفته است.
هر چه که باشد ماهیت تروریستی رژیم اسلامی بر همگان آشکار
شده و هتا کار به جایی رسیده است که ایران در کنترل
رژیم اسلامی،کانون تبهکاری و شرارت خوانده می شود.

من یکی که هیچ دشمنی با کشور اسراییل ندارم
و در این جا می گویم که اگر روزی جنگی میان رژیم اسلامی
و اسراییل رخ بدهد، من در کنار اسراییل خواهم بود.
بزرگ ترین دشمن برای من در زمانه ی کنونی رژیم اسلامی
می باشد که هدفش انتشار و گسترش تروریسم اسلامی در جهان است.
از زمان کودکی، کششی ویژه به نام شهر تل آویو داشتم
نامی است که دوستش دارم،پیشنهاد می کنم چندین بار واژه ی
تل آویو را با سدایی بلند بگویید و به سدای خودتان گوش بدهید
آیا شنیدن واژه ی تل آویو برای شما نمایی رازآلود به این واژه نمی دهد؟

در پشتیبانی از اسراییل، شهر تل آویو و شهر هیفا
می گویم که:
من تل آویو هستم
من هیفا هستم

۲-۷-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements