من هنوز می خندم و لبخند بر چهره دارم

رژیم اسلامی می خواهد من را در تنگنا بگذارد
و با بستن راه های تنفسی ، خفه ام بکند
شاید زندگی کردن برای من بسیار سخت و تنگناها
نیز شدید تر شده باشد ولی من هنوز هم کم نیاورده ام
چون خودم را آدم روزهای سخت می دانم و همیشه
با سختی ها و دشواری های زیادی دست و پنجه نرم کرده ام.
با این که خوشی ها، بسیار دور از دسترس من هستند
ولی من هنوز می خندم و لبخند بر چهره دارم
این شما هستید که از خنده ی من ناخشنودید
پیشنهاد من به شما این است که چک های سپیدتان
را در جیب خودتان بگذارید،چون این افزار نیز برای
رسیدن شما به هدفتان کارساز نبوده است و نخواهد بود.
آیا فکر نمی کنید که مانور خودروهای گران بها و لوکس
از سوی شما، کاری نابخردانه و ابلهانه باشد؟
نمی دانم تا چه اندازه خشم شما را فراگرفته است
ولی دانستن این که هنوز می شود خواب نازتان را
آشفت،سخت من را وسوسه می کند تا بیایم و گام
بر خواب نازتان بگذارم و آن را به هم بزنم.
این همه هزینه کردید ولی نتیجه ی آن چه بود؟
چه چیزی را توانستید به دانسته های پیشینتان
که چیزی به جز نادانسته ها نبود،بیفزایید؟
این را هم بگویم که دام هایتان را بسیار ناشیانه
برای شکار پهن می کنید،یهو پای خودتان در این
دام ها گیر نکند و مایه ی دردسرتان بشود؟

۱۰-۶-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements