چشمان زمینی ها به انتخابات آمریکا دوخته خواهد شد

من هوادار دونالد ترامپ نیستم و در آمریکا هم زندگی نمی کنم که
بخواهم به او رای بدهم یا ندهم، از دید من بهتر است که دونالد ترامپ
رییس جمهور آمریکا بشود،به این هم هیچ توجهی ندارم که دیگران
در این باره چه می گویند و چه دیدگاهی نسبت به دونالد ترامپ دارند.
ولی برایم مانند روز روشن است که اگر دونالد ترامپ روی کار بیاید
دست به دگرگونی هایی خواهد زد که برای بسیاری خوشایند نخواهد بود.
در خود ایران نیز همان سخنان فریب آمیز از جنس نمایش های انتخاباتی
رژیم اسلامی درباره ی دونالد ترامپ تکرار می شود و او را با اهمدی نژاد
می سنجند،درست آن سخنانی را بر زبان می آورند که می توان با آن ها
مردم را فریب داد تا آن ها را پای سندوق های رای گیری کشاند.
دونالد ترامپ کجا و اهمدی نژاد کجا؟
مگر می شود این دو را از یک جنس دانست؟
درست مانند آن است که جایگاه ایران را با جایگاه کشوری
مانند آمریکا بسنجیم.

پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،همه چیز روشن خواهد شد
و تا آن زمان باید شکیبا بود، در روز برگزاری انتخابات خواهید دید
که چشمان زمینی ها چگونه به این انتخابات ، دوخته خواهد شد.
می توانید این انتخابات را با انتخابات نمایشی و فرمایشی رژیم اسلامی
بسنجید که برگزار شدن و یا نشدنش برای جهانیان هیچ اهمیتی ندارد.

۱-۶-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements