پاملا گلر،یک قهرمان

3

این روزها که بدجوری تروریسم اسلامی بر سر زمینیان سایه
افکنده است ، کمتر کسی جرات این را دارد که درباره ی آسیب های
تروریسم اسلامی،جهاد(جنگ مقدس) و دولت اسلامی سخنی بگوید
و یا در این باره به روشنگری و روشن گویی دست بزند، ولی در این میان
اندک کسانی هم هستند که جرات انجام چنین کارهایی را دارند.
یکی از این ها، پاملا گلر است
زنی نترس و پرجرات که در این زمینه پر کار است
آن چنان که هتا از سوی سازمان تروریستی دولت اسلامی
به مرگ تهدید شده است.
بوش فاوستین(کاریکاتوریست آمریکایی) هتا از او با نام
پاملا گلر قهرمان یاد کرده است.

برای آشنا شدن با پاملا گلر، می توانید به تارنمای او سری بزنید.
pamelageller.com

بوش فاوستین نیز بیکار ننشسته و کاری گرافیکی را در ستایش
از کارهای پاملا گلر ساخته و در وبلاگش انتشار داده است که آن
را در بالا می توانید ببینید.

نشانی وبلاگ بوش فاوستین
fawstin.blogspot.com

۲۲-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements