نام این سرزمین، دوزخ است

من،خود را چون یابنده ای بزرگ می اندیشم
که سرزمین شگرفی را یافته است.
ولی هرگز نمی تواند بازگردد تا آگاهی خویش
را به جهان هدیه کند،نام این سرزمین دوزخ است.

مالکون لاوری
(بر فراز کوه آتشفشان)

بن مایه:
از نسکی به نام پوپوف
نوشته ی سولیتزر
ترجمه ی ماه منیر مینوی
رویه ی شماره ی ۳۲۷

۱۷-۵-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements