ای ملت،زمانی که بتوانی به یاد بیاوری

ای ملت،زمانی که بتوانی به یاد بیاوری
زمانی که بتوانی تجربه های گذشته را مرور کنی
به جای این که فراموش کنی که در سال های گذشته
چه کسی حق تو را دزدیده است
و چه کسی با تو مانند یک نادان بدبخت ، رفتار کرده است
در آن هنگام،هیچ سخنوری در سراسر جهان نخواهد توانست
سدای خود را بلند کند
و از ملت،با شک و تردید نام ببرد و او را به مسخرگی بگیرد
و بر لبانش سایه ای از لبخند نمایان گردد
و در آن هنگام است که اشکوبه(طبقه) در جهان روی کار می آید
ملت نمایان می شود و مردم خود را می نمایانند.

کارول ساندبورگ

بن مایه:
نسک خیانت بزرگ
نوشته ی آلبرکان
ترجمه ی هسن فرامرزی
رویه ی شماره ی شش از بخش نخست

۲۲-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements