هومو،کاریکاتوری از پیامبر اسلام، در واکنش به رخداد تروریستی اورلاندو

13

این کاریکاتور را بوش فاوستین برای گرامیداشت یاد کشته شدگان
و زخمی شدگان باشگاه همجنسگرایان پالس در اورلاندو،کشیده است.
در این رخداد تروریستی ، یک اسلامگرا با نام اومار متین وارد باشگاه
پالس شده و باشندگان در آن را به رگبار بسته بود.
ناگفته نماند که این اسلامگرا هتا در برگه ی فیس بوکی اش نیز
خود را وفادار به دولت اسلامی دانسته بود.
+
در این کاریکاتور شما می توانید آمیزه ای از پرچم رنگین کمانی
همنجسگرایان و چهره در هم کشیده و خشمگین پیامبر اسلام
را ببینید.
خود بوش فاوستین، نام این کاریکاتور را هومو گذاشته است.

نکته:
دولت اسلامی،نام سازمان و گروهی تروریستی است که
برای گسترش تروریسم اسلامی در جهان تلاش می کند.

نشانی وبلاگ بوش فاوستین
fawstin.blogspot.com

۱۱-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements