شهر ماچو پیچو و ویلکا پامپای افسانه ای

ماچو پیچو نام شهری است که در نیمه ی دوم سده ی
پانزدهم در پنجاه کیلومتری شمال کوسکو از سوی
هازه ی اینکا بنیاد گذارده شد.
این شهر در زمانی که اسپانیایی ها کشور را اشغال کردند
ناشناخته ماند و برای نخستین بار در ۲۴ ژوییه ی
سال ۱۹۱۱ از سوی هایرام بینگهام یافت شد
و در سال های پس از آن،خاکبرداری هایی نیز انجام گرفت.
کسی نمی داند این شهری که هرگز اشغال نشد
و مردمانش آن را ترک کرده اند،در زمان اینکا
چه نامی داشته است؟
بینگهام این شهر را زمانی که در جست و جوی ویلکاپامپای
افسانه ای بود،پیدا کرد.
از آن جا که هایرام،استوان نبود که در مکان ماچو پیچو
این شهر را ببیند،این نام را برگزید که به مانک ستیغ کوه کهن است.
این شهر در بلندای ۲۳۰۰ متری از دریا و ۵۰۰ متر بلندتر
از دره ی اروبامبا می باشد.
+
به گفته ی رخدادنویسان اسپانیایی،پناهگاه اینکا در برابر
اشغالگری اسپانیایی ها،جایی به نام ویلکاپامپای بوده است.
+
ناگفته نماند که ماچو پیچو در کشور پرو جای دارد.
+
دو سازه نیز در این شهر هست
یکی تورریون و دیگری این تی هواتانا.

بن مایه:
نسک زوله گاه های پیش از کلمب در آمریکای
کانونی و جنوبی.
نوشته ی دکتر هرمن کرن(hermann kern)
ترجمه ی مهران کندری(kondori)
رویه های ۵۳-۵۴-۵۵

زوله گاه=رصدخانه

۱۱-۴-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements