یک پرسش از مسلمانان

به من بگو ای مسلمان
چگونه پیامبرانی که سر می بریده اند
و زنان را به کنیزی می برده اند
می توانند
نجات دهنده باشند؟

از شکوه بختیاری

بن مایه:
این سروده از برگه ی فیس بوکی شکوه بختیاری می باشد.
+
taraneh-azadi.blogspot.com

۳۰-۳-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements