بدترین استدلال آفرینش گرایان درباره ی پیدایش

1

یکی از بدترین استدلال هایی که آفرینش گرایان برای پیدایش می آورند
این است که می گویند سنگواره های یافت شده از دایناسورها در لایه های
زمین برای این است که خداوند می خواهد ایمان و باور انسان ها را بیازماید.
و در این جا است که یکسره انکارگر فرآیند فرگشت می شوند،تو گویی که
استخوان ها و اسکلت های دایناسورها و یا سنگواره های تریلوبیت ها را
خداوند و فرشتگان در کره ی زمین کاشته اند.
به راستی که شنیدن چنین سخنانی از سوی آفرینش گرایان
بسیار تاسف برانگیز است، در این جا گفتاوردی از بیل هیکس کمدین
آورده می شود که گقته بود:
من فکر می کنم که خدا شما را در این جا برای آزمودن من،کنار گذاشته است.

با این سخنان و استدلال هایی که آفرینش گرایان بر زبان می آورند
می بایست خدایشان،خدایی دروغگو(شیاد) و چموش و گریزپای باشد.

بن مایه:
کاریکاتور بالا از مهمد ابراهیم
mohamed ibrahim
و از تارنمای
mocartoons.com
می باشد.
+
هم چنین در نگارش این نوشته از تارنمای اشاره شده در بالا
کمک گرفته شده است،البته نوشته ی بالا، رونوشتی مو به مو از
نوشته ی ریشه نیست،چون در این جا برای زیبایی و گیرایی نوشته
آن نوشته ی نخستین با اندکی ویرایش و افزود و کاست
همراه بوده است.

۱۷-۳-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements