فرستادن سیگنال به آمریکا، برای لشگر کشی به جغرافیای ایران اشغالی

من هم به این باور دارم که تنها راه سرنگونی رژیم اسلامی
نبرد سهمگین آمریکا با رژيم اسلامی است.
یک بمباران گسترده،پیوسته و ویرانگر می تواند رژیم اسلامی
را زمین گیر بکند.
تنها امید ما این است که آمریکایی ها بخواهند و اراده بکنند
تا کار رژیم اسلامی، یکسره شود.
شاید اگر آمریکایی ها ببینند که چنین خواستی نیز در میان
آزادی خواهان ایرانی وجود دارد، دست به چنین کنشی هم بزنند.
+
اگر آمریکایی ها، هدفشان سرنگونی رژیم اسلامی باشد
و بخواهند وارد نبردی تندروار با رژیم اسلامی بشوند.
من یکی که آماده ام همپای ارتش آمریکا برای از میان برداشتن
رژیم اسلامی بجنگم.
باید کار یکسره شود، رژیم اسلامی باید مزه ی باروت آمریکایی را بچشد.

برای یکبار هم که شده بیایید برای واپاشی رژیم اسلامی
هم پیمان شویم، رسیدن به آزادی، بهای سنگینی دارد
و باید این بهای سنگین، یک زمانی و یک جایی پرداخت شود.

نمی شود که همه اش بترسیم
همین که گام های کوچکمان را برداریم
این ترس نیز فروکش خواهد کرد.

من به این گفته،باور دارم که می گوید:
یا آزادی، یا مرگ.
+
پیشنهاد من این است که نامه ای به زبان انگلیسی و هتا چند
زبان دیگر، از سوی آزادی خواهان ایرانی که خواهان پشتیبانی
و یاری آمریکایی ها برای سرنگونی رژیم اسلامی هستند،نوشته شود.
بهتر است تیترش این گونه باشد
خواستی بزرگ در نامه ای کوچک به دونالد ترامپ
یا
خواستی بزرگ در نامه ای کوچک به ملت آمریکای آزاد
شاید برخی بگویند که با این کار خودمان را کوچک خواهیم کرد
و این نامه هیچ بازتابی نخواهد داشت.
ولی این گونه نیست،یک انسان آزادی خواه به خودی خود بزرگ
و از فروتنی ویژه ای برخوردار است.
باید فریاد بزنیم که آیا
کسی هست که ما را برای رهایی از این زندان بزرگ یاری کند؟
البته این نامه بهتر است پس از هم اندیشی و توافق ،نوشته
و سپس منتشر شود.
+
باید این نشانک(سیگنال)که ما آزادی خواهان ایرانی
خواستار نابودی رژیم اسلامی به یاری مشت آهنین آمریکایی ها هستیم
برایشان فرستاده شود،بی گمان آنان(آمریکایی ها) این نشانک(سیگنال) را
دریافت خواهند کرد و اگر وجود این چنین اراده ی پولادینی در ما برایشان
اثبات شود، آنان نیز دست به کار خواهند شد.
چشم امید ما به ارتش آزادیبخش آمریکا است تا تندروار
همه ی دژها،سنگرها و پناهگاه های رژیم اسلامی را در هم بکوبد
بی شک با گام نهادن ارتش آمریکا بر خاک ایران اشغالی
ما نیز همپای آنان(آمریکایی ها)خواهیم جنگید و ایران اشغالی را از
دستان خون آلود مافیای اسلام باز پس خواهیم گرفت.

نمی شود که همه اش در ایران اشغالی(ایران اسلامی)
با ترس و لرز زندگی بکنیم،اکنون زمان آن رسیده است که
این همه ترس و لرزی که از سوی رژیم اسلامی بر ما روا داشته شده
و روی هم تلنبار شده است را به خودشان بازگردانیم.
+
به امید باز پس گیری ایران اشغالی از چنگال تروریسم اسلامی
+
از یاد نبریم که خود آمریکایی ها نیز بارها از تروریسم اسلامی آسیب
دیده اند که بزرگ ترین آن، رخداد تروریستی یازدهم سپتامبر بوده است.

۷-۳-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements