سپاه پاسداران،تنگه ی هرمز را بست؟

03

بر روی نقشه ی بالا می توانید ببینید که سازمان تروریستی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،چگونه تنگه ی هرمز را بسته است.

۳۱-۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements