بررسی توان رزمی اسراییل و رژیم اسلامی

توان پدافندی و رزمی اسراییل در یک نگاه

پهناوری کشور اسراییل=۲۰۷۷۰ کیلومتر
بودجه ی پدافندی=۱۵/۶ میلیارد دلار
ذخیره ی ارزی و زر(تلا)=۹۱/۹۶ میلیارد دلار
نیروی کار=۳۷۷۸۰۰۰تن
+
نیروی آماده=۱۶۰هزار
نیروی ذخیره=۶۳۰ هزار
+
فرودگاه های کارا=۴۷ فرودگاه
پوشش راه آهن=۹۷۵ کیلومتر
پوشش جاده ای=۱۸۲۹۰ کیلومتر
بندرگاه ها و پایانه ها=۴
+
شناورهای گشتی دریایی=۴۶
رزمناو=۳
زیردریایی=۶
+
جنگنده و رهگیر=۲۴۳
هواپیمای ترابری=۱۰۱
بالگرد=۱۰۳
بالگرد رزمی(جنگی)=۴۸
هواپیمای آموزشی=۲۴۵
+
تانک=۴۱۷۰
سیستم پرتابگر چندگانه ی موشک=۴۸
توپ خودکشش=۶۵۰
خودروی زرهپوش جنگی=۱۰۱۸۵
یدک کش توپخانه،کشنده ی توپ=۳۰۰
———-
توان رزمی و پدافندی رژیم اسلامی
(در این جا بهتر می دانم از واژه ی رژیم اسلامی
به جای ایران استفاده بکنم چون هم اکنون کشور
ایران یک کشور اشغال شده از سوی مافیای اسلام می باشد.)

نیروی آماده=۵۴۵ هزار
نیروی ذخیره=یک میلیون و هشت سد هزار
بودجه ی پدافندی=۶/۳ میلیارد دلار
ذخیره ی ارزی و تلا(زر)=۹۳/۹۵ میلیارد دلار
پهناوری کشور ایران=۱۶۴۸۱۹۵ کیلومتر
بندرگاه های مهم و کارا=۳
پوشش راه آهن۸۴۴۲ کیلومتر
فرودگاه ها=۳۱۹
پوشش جاده ای=۱۷۲۹۲۷ کیلومتر
+
تانک=۱۶۵۸
خودروهای زرهی جنگی=۱۳۱۵
توپ خود کششی=۳۲۰
سیستم چندگانه ی پرتاب موشک=۱۴۷۸
کشنده ی توپ=۲۰۷۸
+
هواپیمای جنگنده-رهگیر=۱۳۷
هواپیمای ترابری=۲۰۳
هواپیمای آموزشی=۸۰
بالگرد=۱۲۸
بالگرد جنگی=۱۲
+
ناوچه=۶
رزمناو=۳
زیردریایی=۳۳
شناورهای گشت دریایی=۲۵۴

بن مایه:
globalfirepower.com

نیاز به یادآوری است که بگویم با این که کشور اسراییل
کشوری بسیار کوچک نسبت به ایران است ولی توان رزمی
آن نسبت به کشور ایران بالاتر است به ویژه که نیروی هوایی
اسراییل مجهز به واپسین فناوری های روز است ولی رژیم اسلامی
دارای چنین افزارهایی نیست.
رژیم اسلامی تنها بلد است که بلوف بزند ولی به هنگام کارزار
یک موجود بی آزار است.
رژیم اسلامی تنها بلد است برای کسانی شاخ و شانه بکشد
و قلدری بکند که هیچ افزاری برای پدافند از خودشان ندارند
وگرنه در برابر یک ارتش نیرومند چیزی برای گفتن ندارد.

۲۴-۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements