بازگشایی تازینامه،الله مهربان و بخشنده نیست

سوره های تازینامه با جمله ی زیر می آغازد

به نام خداوند بخشاینده ی مهربان.

اگر کسی به پیرامونش و هتا به فیلم های مستندی
از گونه های جانوری نگاهی انداخته باشد می تواند
ببیند که خداوند،مهربان نیست.
شما چه نشانه ای از مهربانی خداوند در رخداد
خورده شدن یک کرم و جمنده(هشره) از سوی یک پرنده
و یا خورده و شکار شدن یک جانور از سوی جانور دیگر را
می توانید ببینید؟
هتا می بینیم که انسان ها ، همدیگر را از میان بر می دارند
مانند بمباران در یک جنگ(اشاره به بمب های خوشه ای)
زمانی که یک اسلام گرا در ایراک سر یک اسیر را می برد
ینی این که انسانی دارد انسانی دیگر را می خورد و به
زندگی اش پایان می دهد.
یارو هم می نشیند و در اوج زشتکاری سر فردی را می برد
آن هم الله اکبر گویان(الله اکبر،پخ پخ)
این الله اکبر، پخ پخ، یکی از مسخره ترین و از ریشه ای ترین
بخش های جدی جهان اسلام بوده است.
و بزرگترین این الله اکبر،پخ پخ ها را(سربریدن همراه با الله اکبر گویی)
را ایرانیان در ۱۴۰۰ سال پیش از سوی سپاه اسلام تجربه کرده اند.
کشور ما نخستین کشوری بود که زیر یورش این الله اکبر گویان
قرار گرفت و سرهای بسیاری هم بریده شد.
+
(در این جا فرود فولادوند اشاره ای هم به سلمان فارسی
و کمک های او در ساخت یافت اسلام دارد)
+
شماری می آمدند و از پیامبر اسلام می پرسیدند:
تو که این همه از روی رستاخیز(قیامت) می گویی
پس کو؟ و زمان آن کی فراخواهد رسید؟
و پیامبر اسلام هم می گفت:
روزی خواهد آمد،این فرمان الله خواهد آمد و شما شتاب نکنید.
از این سخنرانی های پیامبر اسلام و تازینامه در این باره
تا کنون،نزدیک به ۱۴۰۰ سال است که می گذرد ولی هنوز
این امر الله نیامده است و دانسته نیست که کی خواهد آمد
و کی نخواهد آمد.
+
خیام هم می گوید:
تا چند زنم به روی دریاها،خشت
بیزار شدم از بت پرستان کنشت
خیام،که گفت، دوزخی خواهد بود
که رفت به دوزخ و که آمد زبهشت؟
+
این آقا(پیامبر اسلام) که می خواست بر سر مردمان زمانش
کلاه بگذارد،می گفت که روز رستاخیز خواهد آمد و شتاب نکنید.
+
فرشتگان را گویا این الله از آسمان به زمین می فرستد
شاید هم این فرشتگان بر روی ابرهایند و الله به آنان بی سیم می زند.
در این جا می بینیم که اشاره به جاندار بودن فرشتگان
نیز شده است.
+
الله این فرشتگان را برای هر کسی که بخواهد
می فرستد تا بروند و با او سخن بگویند.
الله به فرشتگان می گوید که بروید و بیم دهید
که خدایی جز خدای یگانه نیست(هیچ بتی جز او نیست)
و از من(الله) بترسید.
پیش تر ها نیز گفتیم که الله نام یکی از بت های
باستانی در اربستان بوده است.
+
نویسنده و یا نویسندگان تازینامه بارها این جمله را در تازینامه
آورده اند:
الله،آفریگار آسمان ها و زمین است.
ما بارها و بارها در تازینامه به این جمله برمی خوریم
گویی که این جمله را بارها تکرار کرده اند تا تازینامه
را گنگ تر سازند و آن را زود پر بکنند.

سپس می بینیم که آمده،الله بالاتر از آنی است که
شما به آن شرک بورزید.
+
تازینامه:
انسان از گشناب(notfe) پدید آمده است

خوب این را همه می دانستند و اکنون نیز می دانند.

+
در تازینامه می بینیم که آفرینش سایر گونه های جانوری
را تنها برای انسان ها دانسته است تا انسان ها بتوانند از
سایر جانوران استفاده بکنند.

این نکته را من نویسنده ی وبلاگ میخواهم بیفزایم که
در کل تاریخ با این توجیه ها و توجیه تراشی همواره
گونه های جانوری مورد ستم،بهره کشی و آزار
از سوی انسان ها قرار گرفته اند.
و من اکنون یک گیاهخوار هستم چون هیچ استدلال
اخلاقی و خردمندانه ای از آزار و کشتار گونه های جانوری
پشتیبانی نمی کند.

بن مایه:
این نوشته از ویدیوی فرود فولادوند درباره ی
سوره ی زنبور(آغاز از آیه ی یک) ریشه گرفته است
ویدیوهای فرود فولادوند در تارنمای یوتیوب با
برچسب بازگشایی تازینامه موجودند و شما می توانید
به آن ها دسترسی داشته باشید.

۲۴-۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements