تایید نشدن وجود پدیده هایی چون تله پاتی،کنترل ذهن بر ماده و درک فراهسی

دیدگاه کمیته ی برگزیده ی شورای ملی پژوهش های آمریکا
در این جا آورده می شود:
با توجه به ۱۳۰ سال پیشینه ی پژوهش های دانشی در این باره
این کمیته توجیه دانشی برای وجود پدیده هایی مانند
درک فراهسی،تله پاتی و کنترل ذهن بر ماده نیافت ….. ارزیابی
انبوهی از بهترین داده های موجود،باشندگی این پدیده ها را تایید نکرد.

بن مایه:
National Research Council(1988, Jan) American Psychological
Association Monitor,p.7

نکته:
باید یادآوری بکنم که این نوشته را در یک دفتر ، یادداشت برداری
کرده بودم که کپی از یک کتاب روانشناسی است و چون در
خود کتاب، بن مایه و نشانی نوشتار آمده بود نیاز ندانسته بودم
که نام کتاب را هم در دفتر یادداشتم،داشته باشم.
چکیده ی بالا کپی و رونوشت از همان کتاب روانشناسی
است که نامش را یادداشت نکرده ام که البته در ایران
چاپ شده بود.
ولی دیدگاه این کمیته به زبان ریشه(انگلیسی) موجود هست
و می توانید برای آگاهی بیش تر ، آن را در اینترنت بیابید و بخوانید.

۱۷-۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements