گیرت وایلدرز در برابر پیامبر اسلام

13

بوش فاوستین و گیرت وایلدرز درباره ی کاریکاتور پیامبر اسلام
و برنده شدن آن در گارلند تگزاس و هم چنین ساخت کاریکاتور
تازه ای از پیامبر اسلام در پاسداشت آن کاریکاتور جنجال آفرین
و مبارزه با پیامبر اسلام ،گفت و گویی داشته اند.
که گیرت وایلدرز ایده هایی در این زمینه به ذهنش رسیده بود
که آن ها را توییت کرده و هتا آواتاری تازه در توییتر برای خودش ساخته بود.
این در هالی است که او دوباره به دادگاه فراخوانده شده است
آن هم برای این که او به روشنگری درباره ی اسلام و
راستینگی هایی اسلام پرداخته است.
او یکبار در دادگاه،بی گناه شناخته شده بود
امیدواریم این بار نیز بی گناه شناخته شود.
+
بوش فاوستین نیز در پشتیبانی از گیرت وایلدرز
کاریکاتور بالا را کشیده و نام آن را گذاشته است
گیرت وایلدرز در برابر پیامبر اسلام
+
پیام ما نیز به این دوستان این می تواند باشد که
به آنان بگوییم که تنها نیستند و کسانی چون ما را در
کنارشان دارند آن هم از درون زندان بزرگی به نام ایران
که چنگال های خونین تروریسم اسلامی بر آن سایه افکنده است.
ما نیز هم چون این دوستان ،پشتیبانی مان را از آزادی بیان
نشان داده ایم و می دهیم،تو کاریکاتور پیامبر اسلام را می کشی
من نیز کاریکاتور پیامبر اسلام را می کشم،آری ما آزادی خواهان
مقدسات را به چالش می کشیم و آزادی بیان را پاس می داریم.

زنده باد آزادی

بن مایه:
نیمه ی نخست نوشته ی بالا ،ریشه گرفته از
وبلاگ کاریکاتوریست آمریکایی، بوش فاوستین می باشد.
fawstin.blogspot.com

۱۶-۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements