ملایان،مجاهدین،توده ای ها،ملی گرایان و ملی مذهبی ها،همگی سر وته یک کرباس اند

ملا و مجاهد سربر(sar bore)یک کرباس بودند.
مجاهدین و ملایان و آن هایی که ماها را به این روز سیاه انداخته اند
و هنوز هم دست بردار نیستند،باور کنید که فرق زیادی با هم ندارند.
اگر همین اکنون ملی گرایان بر سر کار بیایند مانند مجاهدین اند
اگر مجاهدین بر سر کار بیایند مانند ملایان اند و اگر توده ای ها
دوباره سر برآورند و یا هتا چریک های اکثریت و اقلیت نیز
بر سر کار بیایند،همگی شان مانند مجاهد و ملا هستند.
همه ی این گروه ها اگر اداره کننده ی کشورمان باشند
سربر(sar bore) یک کرباس اند.

مجاهدین گفتند که همه ی دسته ها و گروه ها باشند به جز
سلتنت تلبان،تبرزدی نیز سخن همین مجاهدین را تکرار می کند.
البته این واژه ی سلتنت را تازیان پس از ورود اسلام به ایران
وارد واژگانمان کردند و آخوندها و اسلام گرایان کنونی در ایران
نیز می کوشند برای در هم کوبیدن واژه ی پادشاهی از
واژه ی سلتنت استفاده بکنند.
+
ملی گرایان هم که شده اند همان ملی مذهبی ها
+
در زمان مشروته،یک شورای نگهبانی همانند شورای نگهبان
رژيم اسلامی بود،در مشروته،پنج آخوند در نگر گرفته شده
بود که دارای رای وتو بودند و توان این را داشتند که
همه ی رای ها را وتو بکنند.

بن مایه:
این نوشته ریشه گرفته از ویدیوی فرود فولادوند در تارنمای
یوتیوب می باشد که تاریخ آن به دهم ماه می
در سال ۲۰۰۳ می رسد.

۱۶-۲-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements