کاریکاتور پیامبر اسلام(MOHAMMAD TNT)

2

در این جا کاریکاتوری از پیامبر اسلام را می بینید که خودم
آن را کشیده ام ، در این کاریکاتور از پیامبر اسلام با نام
MOHAMMAD TNT
یاد شده است.
یادآوری این نکته بد نیست اگر بدانید که پیامبر اسلام
پیام آور مرگ،خشونت،ترور
و بنیادگذار تروریسم اسلامی می باشد.

۱۶-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements