رشد فزاینده ی خداناباوری در کشور نروژ

برای نخستین بار در تاریخ،درسد بالایی از شهروندان نروژی
خداناباور هستند.
یک خوانش و بررسی در کشور نروژ نشان می دهد که
نزدیک به سی و نه درسد از مردم نروژ خداناباور هستند.
و این نشانگر رشد بیست درسدی خداناباوری از سال ۱۹۸۵ تا کنون
در کشور نروژ دارد.
بر پایه ی این خوانش، چیزی نزدیک به سی و هفت درسد از مردم
نروژ،ترسایی شناسایی شده اند.
در نوشته ای که در این زمینه انتشار یافته بود اشاره به این
شده است که دو سال پیش،شمار ناباوران به نسبت برابری با
باورمندان رسیده بود و شمار کنونی ترسایان نشان از افت
پنجاه درسدی نسبت به سال ۱۹۸۵ دارد.
هم چنین این نوشته می افزاید که رشد خداناباوری و بی دینی
در کشور نروژ بسیار خیره کننده است و در سراسر اروپا در این
بیست سال گذشته،شمار خداناباوران افزایش چشمگیری داشته است.
+
شمار کسانی که در بریتانیا،در شمار ترسایان شناسایی شده اند
دو نفر در هر پنج نفر می باشد.
+
در سال ۲۰۱۲،پژوهشگری در خاور آلمان تلاش کرده بود برای
یافتن جوانان زیر بیست و هشت سالی که به خدا باور دارند
که او این کار را بسیار دشوار و سخت دانسته بود.
+
هم چنین در این نوشته اشاره به این شده بود که کشور
نروژ در سده ی دهم ،کاتولیک گرایی را با آغوش باز
پذیرفت و باورهای کاتولیکی را در خود نگه داشت تا
این که انقلاب پروتستانی در سده ی شانزدهم رخ داد.
و سپس کاتولیک گرایی غیرقانونی شناخته شد و شمار کاتولیک ها
رو به کاهش نهاد و کاتولیک ها به اقلیتی کوچک در نروژ تبدیل شدند.
البته در این نوشته به این هم اشاره شده است که دولت در
نروژ به نهاد های دینی کمک مالی می کند.

البته به شوند کمبود زمان نتوانستم همه ی نوشته را
به پارسی برگردانم.
و هم چنین باید یادآور شوم که این تارنمایی که چکیده ای
از نوشته اش را ترجمه کرده و در این جا گذاشته ام گویا پولی
است و برای دیدن نوشته هایش باید پول پرداخت کنید.
ولی شما می توانید برای چند روز ،آن هم آزمایشی
به خواندن نوشته هایش بپردازید.

بن مایه:
این نوشته ریشه گرفته از تارنمای زیر می باشد.
churchmilitant.com
انتشار به تاریخ
بیست و دوم مارس سال ۲۰۱۶
که در زیر نوشته نام
rodney pelletier
آمده است.

۱۴-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements