اف بی آی به دنبال هفت هکر ایرانی

در پوستری که در تارنمای اف بی آی گذاشته شده است
نام هفت ایرانی که با سپاه تروریستی پاسداران انقلاب
اسلامی همکاری داشته اند ،به چشم می خورد.
جرم این هفت تن از سوی اف بی آی،تلاش برای نفوذ به سیستم های
رایانه ای سدی در نیویورک و هم چنین ساخت بات نت و تاخت های
دیداس(DDOS) برای از کار انداختن سیستم های رایانه ای
بخش ها و نهادهای مالی در آمریکا بوده است.

نام این هفت ایرانی در زیر می آید:
امین شکوهی
همید فیروزی
اهمد فتهی
سینا کی سر(قیسر)
امید غفاری نیا
مهمد سادق اهمد زادگان
نادر سایدی(ساعدی)

گفتنی است که هر کدام از این متهمین
گرداننده(مدیر) یا کارمند تیم آی تی سک یا مرساد
هستند که شرکت هایی رایانه ای-امنیتی در رژیم اسلامی
می باشند که به نمایندگی از رژیم اسلامی و با پشتیبانی و کمک
سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی کار انجام می دهند.

در تارنمای اف بی آی آمده است که اگر آگاهی یا دانسته های
بیش تری در این زمینه دارید،می توانید آن را با سفارتخانه
یا کنسول گری آمریکا و یا خود اف بی آی در میان بگذارید.

کیفر خواستی نیز در این زمینه برای هفت ایرانی که متهم
به همکاری با سپاه تروریستی پاسداران انقلاب اسلامی در
زمینه ی جرم های رایانه ای-سایبری بودند و به زیان کشور
آمریکا کار می کردند،داده شده است.

آسیب رساندن به نهادهای مالی به ارزش ده ها میلیون دلار
و تلاش برای به ختر انداختن و به دست گرفتن کنترل سدی
در نیویورک از جمله کارهایی است که این هفت تن در آن ها
نقش داشته اند.

این افراد از بات نت ها و سایر کدهای ویرانگر و زیانبار رایانه ای
و به ویژه ی از تاخت های(همله های) دیداس( DDOS)برای
پیشبرد خرابکاری های خودشان استفاده می کردند.
این ها به استخدام رژیم اسلامی(دولت ایران) در آمده اند
و شرکت های رایانه ای شان از سوی رژیم اسلامی
پشتیبانی می شود.
خرابکاری های این گروه با پشتیبانی دولت کنونی ایران(رژیم اسلامی)
از روزهای پایانی سال ۲۰۱۱ آغاز شده بود و تا میانه های سال ۲۰۱۳ دنباله
داشته است.
گفتنی است هتا اینترپل نیز آگهی هایی در این زمینه و برای
پیگرد این هفت ایرانی انتشار داده است.
نا گفته نماند که اگر این هفت ایرانی به بیرون از ایران سفر
بکنند می بایست دستگیر و سپس به آمریکا فرستاده شوند.
بر پایه ی سندهای دادگاه نیویورک ،خرابکاری های این هکرها
در برگیرنده ی آسیب رسانی به بیش از پنجاه نهاد مالی در آمریکا است.

یکی از هکرها کمک کرده است به ساخت بات نتی برای نفوذ به
سیستم های رایانه ای، که افزون بر پشتیبانی از سوی رژیم اسلامی
در این زمینه او توانسته است امتیاز ویژه ای در برابر به بار
نشستن این خرابکاری ها بگیرد.
سایر متهمان نیز در هک کردن سرورهای ناسا و سایر سرویس ها
در کشورهایی چون انگلستان و اسراییل همکاری داشته اند.

درست از زمان خرابکاری های این هکرها،اف بی آی ، وزارت دادگستری
و بخش خسوسی برای خنسا سازی این بات نت کار کرده اند و
هم چنین کمک های زیادی به سرویس دهندگان اینترنتی
برای از میان بردن نرم افزارهای ویرانگر و آسیب زا کرده اند.
و به دنبال این تلاش ها ،بیش از نود درسد از تهدیدها از میان رفته است.

افزون بر هدف قرار دادن نهادهای مالی آمریکایی
یکی از متهمان پیوسته در تلاش برای دسترسی به سیستم های
رایانه ای سد بومن در نیویورک(۲۰۱۳) بوده ،اگر چه نتوانسته است
کنترل سد را به دست بگیرد ولی توانسته به داده هایی درباره ی
این سد دست یابد که این نشان از هدف گذاری این خرابکارهای
سایبری برای آسیب رساندن به زیر ساخت های آمریکا دارد.

نکته:
این نوشته ریشه گرفته از تارنمای اف بی آی می باشد.
البته این گزارشی که در این جا آمده با افزود و کاست هایی
از سوی من همراه بوده است.

نشانی تارنمای اف بی آی
fbi.gov

۷-۱-۲۵۷۵ پارسی

Advertisements