چهارشنبه سوری،جشن آتش

چهارشنبه سوری برای من یادآور افروختن آتش،آتشبازی
شادی و هیجان نزدیک بودن به نوروز و سال نو است.
بگذریم که در زمان کودکی و نوجوانی ام پول کافی برای
خریدن افزارهای آتش بازی و نور افشانی نداشتم ولی
دست کم آتش کوچکی می افروختم و در کنار خانواده
بیننده ی آن آتش و زبانه هایش بودم.
آتش و برافروختن آتش، بخش جدایی ناپذیری از جشن
چهارشنبه سوری است.
شب و روشنایی آتش، نمایی شورانگیز دارد
به ویژه آن که زبانه های
آتش، موج وار و بلندی آن بیش تر هم باشد.
امشب، جشن چهارشنبه سوری دیگری پیش رویمان است
جشنی که همه ی ایرانیان آن را گرامی می دارند و چندین
روز مانده به آن برایش آماده می شوند.
امیدوارم شب شیرین،آتشین و گرمی را در جشن بزرگ
چهارشنبه سوری امسال داشته باشید.

به راستی چه نیکو گفته است آن سراینده ی نامدار که:
هرگز نمیرد آن آتشی که در سینه ی ماست.

۲۵-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements