وبلاگ نویسی از رونق نیفتاده است

برای این که به بسیاری نشان بدهم که وبلاگ نویسی از رونق
نیفتاده است،دست به افزایش شمار نوشته هایم خواهم زد.
می خواهم نشان بدهم که وبلاگ نویسی هنوز هم قلب تپنده ی
نویسندگی و انتشار اندیشه ها در بستر جهان دیجیتال است.
هر چند ما در ایران هیچ گاه
دوران گسترش و شکوفایی نویسندگی،کتابخوانی و انتشار کتاب
نداشته ایم چون همیشه در بستری از خفقان،سرکوب و سانسور
زیسته ایم ولی در اینترنت این امکان و توانایی را داریم که
آزادانه بنویسیم و اندیشه هایمان را در قالب واژه ها انتشار بدهیم.
آری هنوز وبلاگ نویسی قلب تپنده ی نویسندگی و انتشار
اندیشه ها در اینترنت است.
همیشه ترسم از آن است که روزگاری وبلاگ نویسی و وبلاگ ها
رو به خاموشی، مرگ و نابودی بگذارند و دیگر کسی پیدا نشود که
از خودش ، از خواسته هایش ، از هدف هایش ، از اندیشه ها
و از دیدگاه هایش بنویسد.
هر روزی که می گذرد ، کم رونق شدن وبلاگ نویسی دارد
نمود بیش تری می یابد.
به جرات می توانم بگویم در این سه سالی که در ورد پرس
می نویسم در شمار اندک وبلاگ نویسان ایرانی هستم که
دست از وبلاگ نویسی برنداشته ام و کارم دنباله دار
پیوسته و ناگسسته بوده است.
من می خواهم یک تنه وبلاگ نویسی را از گزند نابودی
در امان نگه دارم و می دانم که کار بسیار سختی خواهد بود
و در این زمینه کسانی که دغدغه ی وبلاگ نویسی دارند
باید همیار و همگام باشند و جانی تازه به کالبد وبلاگ نویسی بدمند.
من همیشه تنها بوده ام و آرمان هایم نیز در تنهایی ساخت یافته اند
چون هیچ گاه در پیرامونم همدردی نیافته ام.
آری گاه باید یک تنه و به تنهایی راه های سخت را پیمود.
اگر دیدید که کسی از کم رونق شدن و مرگ وبلاگ نویسی سخن می گوید
نشانی وبلاگ من را بدهید تا بداند که سخت در اشتباه است و هنوز
وبلاگ ها دارند نفس می کشند و در برابر توفان ها از خود ایستادگی
نشان می دهند.

۲۵-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements