تروریسم اسلامی،هیولایی سه سر

14

شما در کاریکاتور بالا می توانید هیولایی سه سر را ببینید
یک سر آن دولت اسلامی است
یک سر دیگر آن القایده است
و سر دیگر آن بوکو هرام می باشد.

بوکوهرام،همه ی آموزشگاه ها و مدرسه های دخترانه را هدف گرفته است
و دولت اسلامی نیز آرامش و آشتی را.

ولی من مانده ام پس سایر سر های آن کجا هستند؟
آیا در این جا،رژيم پلید اسلامی نادیده گرفته نشده است؟
و هم چنین سازمان تروریستی هزب الله لبنان؟

بن مایه:
کاریکاتور بالا از نشانی زیر می باشد.
mrmstudio.deviantart.com

۲۱-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements