در این چند روز زندگی با شرافت زندگی بکنیم

بنده کسی نیستم جز یک ایرانی کوچک، در خدمت به مردمانم
و همیشه به یاد بزرگوارانی هستم که از دست داده ایم
و یا در زندان اند و یا در بازداشت اند.
بدانیم که تنها یک بار به جهان می آییم و یک بار هم می رویم
ولی چه خوب است در این یک بار با شرف(با شرافت)زندگی
بکنیم و با سربلندی(با عزت) بمیریم.

این نوشته ،بخشی از واپسین نوشته ی ستار بهشتی
در برگه ی فیس بوکی اش(شهاب آزادی) بود.

۱۸-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements