بسیجی ها و سپاهی های پاسدار گور زینب

همان گونه که می دانید
بسیجی ها و سپاهی ها،برای پاسداری از گور زینب و برای نگهبانی از
دیکتاتوری بشار اسد به سوریه می روند.
هر روز شماری از این ها در سوریه به دست همتایان اسلام گرایشان
کشته می شوند،اگر این ها برای پاسداری از گور زینب و برای
پاسداری از اسلام به سوریه رفته اند،آیا بهتر نیست که در همان جا
به خاک سپرده شوند و از خاک ایران دورتر باشند؟

نکته:
در این نوشته از دیدگاه یک کاربر در تارنمای ایران پرس نیوز
کمک گرفته شده است.

۱۷-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements