سوزش مافیای اسلامی از انتشار کاریکاتورهایی که ساخته ام

در دنباله ی انتشار کاریکاتورهای خودم
دیروز یک کاریکاتور از پیامبر اسلام و یک کاریکاتور نیز
از امام زمان در وبلاگم انتشار دادم.
و سپس لینک آن ها را در بالاترین همرسانی کردم.
و می دانستم که اسلام گرایان و بستگان مافیای اسلامی
تاب نخواهند آورد و و از خشم چهره هایشان برافروخته خواهد شد.
یک اسلام گرا در بالاترین چون چیزی برای گفتن نداشته است
از پیامبر اسلام و یا امام اول شیاها(شیعه ها) سخنی به میان آورده
و من را زنازاده خوانده است.
اکنون می دانم که کاریکاتورهای ساده ام آن چنان اثرگذار است
که مافیای اسلامی را به این چنین واکنش تندی کشانیده است
و همه ی این ها،نشان دهنده ی
آن است که بیراهه نرفته ام و راه درست را برگزیده ام.

زنده باد آزادی.

۱۵-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements