نمایی از مجلس مردگان(خفتگان) رهبری

13

شما در بالا می توانید،نمایی از مجلس مردگان(خفتگان)رهبری
را ببینید.
به راستی شما کدام نام را برای این مجلس بر می گزینید؟
مجلس مردگان رهبری؟
مجلس خفتگان رهبری؟
و یا مجلس خبرگان رهبری؟

نکته:
در فرتور بالا
فرتور جمجمه ها از نشانی زیر
saevus.deviantart.com
و نشان الله از ویکی پدیا می باشد.

۱۰-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements