نه به تروریسم اسلامی،نه به مافیای اسلامی

13

ما آزادی خواهان
به تروریسم اسلامی و مافیای اسلامی نه خواهیم گفت.
هر آن چه که آزادی را از من بستاند،دشمن من است.

نکته:
فرتوری که در بالا می بینید و از سوی من ویرایش شده است
از ویکی پدیا می باشد،برای دریافت این پوستر در اندازه ی
بزرگ تر ،روی آن کلیک کنید.

۲۸-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements