کاریکاتوری از پیامبر اسلام که تروریست های اسلام گرا را به خشم آورد

140

اگر اشتباه نکنم سال پیش و در تابستان بود که کاریکاتوریست آمریکایی
بوش فاوستین،کاریکاتوری از پیامبر اسلام کشیده بود و آن را در
نمایشگاهی در این زمینه در گارلند تگزاس به نمایش در آورده بود.
که هتا این کاریکاتور او برنده شد،درست در همان زمان ها بود که
تروریست های اسلام گرا(جهادگرایان) به این نمایشگاه در گارلند
تگزاس یورش بردند و هتا به تیراندازی دست زدند که با واکنش
به هنگام پلیس، تروریست های اسلام گرا ناکام ماندند.
در کاریکاتوری که بوش فاوستین از پیامبر اسلام کشیده است
پیامبر اسلام با شمشیری که در دستش دارد به کاریکاتوریست
می گوید که نمی توانی کاریکاتور من را بکشی.
و در همان هنگام نیز کاریکاتوریست با قلمی که در دستش دارد
به پیامبر اسلام می گوید:البته که می توانم کاریکاتورت را بکشم.
بوش فاوستین تازگی ها در تارنگارش(وبلاگش) چند نسخه از
کاریکاتورش را که دارای کیفیت بالا هستند را با امزای خودش به
فروش گذاشته است که شما می توانید با خرید آن ها از او پشتیبانی
بکنید و او را تنها نگذارید.
در این جا برای پشتیبانی از بوش فاوستین،سخنی از خود او را که
یک زمانی در توییترش منتشر شده بود را می آورم.

کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام می تواند تمرین آزادی از سوی ما باشد.

نشانی تارنگار بوش فاوستین
fawstin.blogspot.com

۲۲-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements