سرنوشت ایران و ساکنانش در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رقم خواهد خورد

کژدم که وبلاگ نویسی ایرانی است زیر واپسین نوشته اش در پاسخ
به یک پرسشگر گفته است که سرنوشت ایرانیان با شرکت کردن و یا
شرکت نکردن در انتخابات فرمایشی-نمایشی رژیم اسلامی در اسفندماه
رقم نخواهد خورد،بلکه سرنوشت ایران و ساکنانش در انتخابات
ریاست جمهوری آمریکا رقم خواهد خورد.

این هم نکته ی جالبی بود که نیاز دانستم در این جا به آن بپردازم.

درست است که ایشان زبان گزنده ای دارند ولی او را تنها کسی
می دانم که بی شک باید همه ی نوشته هایش را مو به مو
خواند و از آن ها لذت برد.
من ادبیات نوشتاری و گفتاری ایشان را نمی پسندم ولی
نوشته هایش ارزش دنبال کردن را دارند.

۲۲-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements