جای سرکردگان مافیای اسلامی در پشت میله های زندان است

119

با خبر شده ایم که این روزها آخوند هسن روهانی به اروپا گردی
می پردازد و هتا به فرانسه و پاریس نیز رفته است.
بی شرمی نیز خوب چیزی است،جای سرکرده ی مافیای اسلامی
در پشت میله های زندان است نه این که برای خودش راست راست
در فرانسه،پاریس و اروپا بگردد و کسی نیز او را بازخواست نکند.

مافیای اسلامی در این همه سال چیزی به جز شکنجه،کشتار
خونریزی،تجاوز،سرکوب،ستم و بیدادگری در کارنامه اش ندارد
و آخوند هسن روهانی نیز خودش بخشی از این مافیای اسلامی
است و باید به سزای کارهایی که انجام داده است،برسد.
نه این که آزادانه از این ور جهان به آن ور جهان برود
و کسی نیز پیدا نشود که پاپیچ او شود و بازخواستش کند.

نکته:
ه=ح

نکته:
فرتور پس زمینه(زندان)از نشانی زیر می باشد.
cnv.deviantart.com
فرتور هسن روهانی از
گاردین
رویترز
mike segar
و نشان الله نیز از ویکی پدیا می باشد.

۱۳-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements