تروریسم اسلامی و مافیای اسلامی باید ریشه کن شود

121

تروریسم اسلامی و مافیای اسلامی روزگار را بر همه ی آزاداندیشان
و آزادی خواهان تیره ساخته و جان ها را به لبشان رسانده است.
تروریسم اسلامی و مافیای اسلامی باید ریشه کن شود
چون این دو، پتانسیل و این توانایی را در خودشان دارند
که جهانی را به تباهی و ویرانی بکشانند.

نکته:
نشان مساوی از تارنمای زیر
iconsplace.com
نشان جمجمه(کاسه ی سر) که نشانه ی مرگبار بودن است از
openclipart.org
نشان الله(نشان رژيم ننگین اسلامی) از ویکی پدیا
پرچم سیاه گروه تروریستی دولت اسلامی از تارنمای
lunaticoutpost.com
می باشد.

برای پیدا کردن آیکون های زیبا و بیش تر می توانید به
تارنماهای زیر سری بزنید.
wpclipart.com
freelogovectors.net
openclipart.org

۱۳-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements