نمایی از مجلس مردگان(خفتگان) رهبری

13

شما در بالا می توانید،نمایی از مجلس مردگان(خفتگان)رهبری
را ببینید.
به راستی شما کدام نام را برای این مجلس بر می گزینید؟
مجلس مردگان رهبری؟
مجلس خفتگان رهبری؟
و یا مجلس خبرگان رهبری؟

نکته:
در فرتور بالا
فرتور جمجمه ها از نشانی زیر
saevus.deviantart.com
و نشان الله از ویکی پدیا می باشد.

۱۰-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

با رای دادن تو به رژیم اسلامی،چیزی دگرگون نخواهد شد

آن گونه که روشن و آشکار است
می دانیم که شمار آزادی خواهان راستین در درون ایران
اندک است.
یک انسان خردگرا و آگاه باید تا کنون دانسته باشد که با
رای دادن او به رژیم اسلامی،این ساختار دیگرگون نخواهد شد.
همه چیز در رژیم اسلامی،از سوی مافیای اسلامی
دست چین شده می باشد.
از قانون ریشه ای در ایران بگیر که از اسلام گرفته شده
تا همه ی کارگزاران،کارکنان و کارمندان وابسته به این ساختار
همه اش برای ماندگاری و پایستگی مافیای اسلامی است.
آیا شما تا کنون یک کارمند و پول بگیر رژیم اسلامی را دیده اید
که خواستار سرنگونی و براندازی این ساختار باشد؟
پاسخ نه می باشد
چون هر کسی که از پالایه های رژیم اسلامی گذشته است
باید یک ریگی به کفش اش داشته باشد وگرنه هیچ انسان
آزادی خواهی،هیچ گاه به خدمت هیچ ساختار و سیستم
ناآزاد و آزادی ستیزی در نمی آید.

۱۰-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

کشور اسراییل دشمن ما نیست

دشمن ما کشور اسراییل نیست
دشمن ما رژیم اسلامی است
دشمن ما سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی است
دشمن ما سازمان بسیج است
دشمن ما دستگاه و ساختار نیرنگ باز،تباهکار و نادانی گستر دین است
دشمن ما تروریسم اسلامی است
دشمن ما مافیای اسلامی است
دشمن ما هر آن چیز و هر آن کسی است که خواهان سرکوب آزادی است.

۱۰-۱۲-۲۵۷۴ پارسی

بیرون آمدن امام زمان از چاه جمکران

100

گویا امام زمان پس از سالیان سال قایم باشک بازی
از چاه جمکران بیرون آمده است.

نکته:
در فرتور بالا
فرتور چاه از نشانی زیر
sweetclipart.com
+
lizaragon
+
2013
و فرتور
clock man
از نشانی زیر
clockinthesky.deviantart.com
می باشد.

۸-۱۲-۲۵۷۴ پارسی