نمایی از ناو جنگی پیشرفته ی سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی

100

شما در بالا ،نمایی از ناو جنگی پیشرفته و نوین سازمان تروریستی
سپاه پاسداران انقلاب ننگین اسلامی را می بینید.
جهانیان با دیدن این ناوجنگی ، شگفت زده خواهند شد و شاید
بهتر است بگویم که انگشت به دهان خواهند ماند.

۸-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements