نگاهی گذرا به بیت کوین

در تاریخ ۲۹ آوریل سال ۲۰۱۳ بهای هر بیت کوین چیزی نزدیک به
۱۱۶.۶۸ دلار بوده است.
و گنجایش بازار نزدیک به ۱۲۹۵۷۲۹۲۷۰ دلار بوده است.

بهای بیت کوین تا تاریخ ۷ اکتبر سال ۲۰۱۳ افزایش چندانی
نداشته است تا این که از تاریخ ۷ اکتبر جهش پیدا می کند و در
تاریخ ۲۵ نوامبر سال ۲۰۱۳ بهای هر بیت کوین هتا به ۹۶۸.۸۴ دلار
می رسد که از آن تاریخ تا کنون بیت کوین چنین ارزشی را برای
بار دوم تجربه نکرده است.

از تاریخ ۲۵ آگوست سال ۲۰۱۴ تا یازدهم ژانویه ی سال ۲۰۱۶
بهای هر بیت کوین همواره زیر ۵۰۰ دلار بوده است.
گفتنی است در تاریخ یازدهم ژانویه ۲۰۱۶ بهای هر بیت کوین
نزدیک به ۴۳۶.۸۹ دلار بوده و گنجایش بازار نیز نزدیک به
۶.۵ میلیارد دلار بوده است.
بیت کوین در تاریخچه ی خود یک بار نیز افت ارزش دیگری
را تجربه کرده است که در تاریخ ۱۲ ژانویه ی ۲۰۱۵ رخ داده
بود که بهای هر بیت کوین در آن زمان به ۲۱۸.۰۱ دلار رسید.
از آن زمان تا تاریخ ۱۱ ژانویه ی ۲۰۱۶ بیت کوین همواره با
افزایش لاک پشتی بهای خود روبرو بوده و کاهش یکباره ای
را تجربه نکرده است.

بن مایه:
تارنمای کوین مارکت کپ
coinmarketcap.com

۴-۱۱-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements