شوکه شدن پیامبر اسلام،کاریکاتور پیامبر اسلام

1

همان گونه که می دانید من تا کنون دو کاریکاتور از پیامبر اسلام
ساخته و آن را در وبلاگم منتشر کرده ام.
گویا خبر این کاریکاتورهای من به گوش پیامبر اسلام رسیده
و او پس از دیدن کاریکاتورهای من،شوکه شده است.
و من نیز کوشیده ام در کاریکاتور سوم خودم از پیامبر اسلام
چهره ی شوکه شده ی او را به نمایش درآورم.
و این کاریکاتوری که در بالا می بینید،سومین کاریکاتور من
از پیامبر اسلام است.

۲۸-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements