طبیعت بسیار مهربان تر از خداست

طبیعت بسیار مهربان تر از خداست
و پیکر سوسک،دایناسور،خوک،پیامبر اسلام،ایسا
موسا،اینشتین،نیوتون ،بودا ،زرتشت ،من،تو و همه
را به یکسان در خود می پذیرد و نمی کوشد تا
از دین،باور ،دانش و دارایی های آنان چیزی بپرسد.

بن مایه:
در نوشتن این پست،از بخش هایی از نوشته ی
وبلاگ نویس ایرانی به نام کژدم،کمک گرفته ام.
+
تارنگار کژدم در بلاگ اسپات
kajdoum1

۳-۱۰-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements