کاریکاتور پیامبر اسلام

4

در این کاریکاتور
پیامبر اسلام می گوید که:
به خدا سوگند که اگر خورشید را در دست راستم
و ماه را در دست چپم بگذارند تا دست از رسالتم
بردارم،هرگز چنین نخواهم کرد.

۳۰-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements