کارتونی درباره ی آیشه و پیامبر اسلام

2544

در کارتونی که در بالا آمده است.

دخترکی از مادرش می پرسد که آیشه به کجا می رود؟
در هالی که پیامبر اسلام پر سن و سال،دست دختری
به نام آیشه را که زیر ده سال سن دارد را گرفته و با
خودش می برد.
پیامبر اسلام می گوید که آدمی آرامش خواه و پیامبری
پر مهر و مهربان است.
و نیز پیامبر اسلام به دیگران یادآور می شود که با
اسلام کنار بیایید و گرنه روی دیگر سکه را خواهید دید
که همان پی ورزی( تعصب) او می باشد.
و در پایان، پیامبر اسلام می گوید که درود خداوند بر شما باد.

در کارتون بالا یک چلیپا(سلیب)وجود دارد که رو به پیامبر
اسلام کرده است و می گوید که:هی،از روی دست ما کپی نکن.

بن مایه:
فرتور از نشانی زیر می باشد.
mrzash.deviantart.com

۱۶-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements