نام پیامبر اسلام،پسورد و منفجر شدن رایانه ی(کامپیوتر) ند

1144

در کارتون بالا،ند پس از وارد کردن گذرواژه ی خودش که
MUHAMMAD
می باشد ،با انفجار رایانه اش روبرو می شود.
و اکنون ند می داند که چرا نباید از گذرواژه ی(پسورد)
MUHAMMAD
برای رایانه اش استفاده می کرد.
چون کاربرد نام پیامبر اسلام هتا می تواند به
منفجر شدن یک رایانه بینجامد.

بن مایه:
از
rycho
در نشانی
cartoon-eric.deviantart.com

۱۶-۹-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements