قاسم سلیمانی ،نیروهای ویژه ی فوتوشاپی سپاه،شکست در سوریه و موشکباران لیبرتی

قاسم سلیمانی و نیروهای ویژه ی فوتوشاپی اش با این
که از پشتیبانی و بمباران هوایی روس ها(پدرشان-پدرخوانده شان)
برخوردار بودند و نیروهای فوتوشاپی -افسانه ای هزب الله لبنان و
فاتمیون و زینبیون را در کنار خود داشتند،نتوانستند پایگاه
هوایی سفیرا را پس بگیرند و شکست خوردند.
موشکباران اردوگاه(پناهگاه)لیبرتی نیز یک کار تبلیغاتی
از سوی سپاه برای لاپوشانی این شکست و سایر شکست هایی
بود که در سوریه خورده اند.
نیروهای فوتوشاپی سازمان سپاه با همه ی پشتیبانی های
انجام شده از سوی روس ها،شکست سخت و سنگینی
در سوریه خواهند خورد.

بن مایه:
این نوشته برشی است از دیدگاه های وبلاگنویسی ایرانی
به نام کژدم
kajdoum1
در بلاگ اسپات.

۱۸-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements