خامنه ای را دستگیر کنید و پاداش بگیرید

8

بن مایه:
کاری است از خروش آرش
از
arasch
در تارنمای
deviant art

نکته:
کار این گرافیست به چند سال پیش بر می گردد
و یک میلیون دلار هم ارزش چندان بالایی ندارد
و اکنون می بایست یک پاداش هنگفت برای دستگیری
و به دادگاه کشاندن خامنه ای در نگر گرفته شود.
این یک کار گرافیکی درخوری است که پیشنهاد
می شود آن را همرسانی بکنید.

۱۶-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements