در روز آشورا و تاسوا چه کارهایی انجام دادم؟

در این دو روز که همان تاسوا و آشورا باشد
همه ی شهر را سیاه پوش کرده اند و دسته دسته مردم
توی کوچه ها ولو هستند و دارند بر سر و سینه شان می زنند
و سدای بلند بلندگوهای دسته های سوگواری نیز گوش ات
را آزار می دهد.
در این چنین زمان هایی آدم چاره ای ندارد جز این که
درها و پنجره ها را ببندد تا سدای این نالندگان و سوگواران
به درون خانه رخنه نکند و تا جایی که می شود توی این دو
روز از خانه بیرون نیاید و در خانه بنشیند و آهنگ راک و ترنس
گوش بکند و یکی دو فیلم کلاسیک و کمدی نیز ببیند
و اگر هم زمان داشت برود سراغ کتاب هایی که در
گذشته خوانده و اکنون فراموشش شده اند.
البته به این سرگرمی ها هم باید بازی های ویدیویی
را نیز افزود که می توانند تا سات ها(ساعت ها)
سرگرم ات کنند و ندانی که زمان کی و چگونه سپری می شود.

این نوشته در شبانگاه آشورای امسال نوشته شده است
و با این که ده روزی از تاریخ نوشتن آن می گذرد
ولی خواستم آن را همین امروز منتشر بکنم.

نکته:
آشورا=عاشورا
تاسوا=تاسوعا

۱۰-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements