بنیامین بهادری،پامنبری می شود

بنیامین بهادری نام یک خواننده و آوازه خوان ایرانی است
که شاید برای یکبار هم که شده نامش را شنیده باشید
ایشان تازگی ها گفته اند که پامنبری هاج منسور ارزی هستند
این خواننده چنان با افتخار این را می گوید که گویی چه
کار بزرگی انجام می دهد،کسی که بالای منبر می رود
تهی از هر گونه دانش است و می کوشد با نشستن
در جایی بالاتر و با ریش گذاشتن و سخن بافی جوری
وانمود کند که چیزهای زیادی می داند،مانند همین آخوندها
که به گونه ای سخن می گویند که گویی بر همه ی رازهای
ناگشوده ی کیهان آگاهی دارند.
آخوندهاو منبر نشینان چه گرهی و چه رازی را تا کنون
توانسته اند بگشایند؟
کارکرد دین این است که مردم را تشویق می کند
تا به نادانسته های خودشان بنازند و چون فهمیدند که
نادان هستند،بکوشند این چاله ی نادانی را با چیز پندارینی
به نام خدا پر بکنند.
در تارنمایی خبری آمده بود که این خواننده
چندی پیش گردانندگان تارنمای موسیقی رادیو جوان
را به برخورد امنیتی تهدید کرده است.
و گفتنی است که گردانندگان تارنمای رادیو جوان نیز
چند روز پیش دستگیر شده بودند.
البته من تا جایی که می دانم این خواننده بهترین کاری
که تا کنون توانسته بخواند،ترانه ای با نام آی کجای دنیای
است که هر کسی می تواند با هزینه کرد اندکی پول هتا
در یک استودیوی زیر زمینی ناشناخته نیز چنین ترانه ای
بخواند،هنرمند کسی است که چیز تازه و نویی برای گفتن
داشته باشد و سد البته که هیچ گاه در خدمت هیچ سیستم
و ساختاری در نیاید چرا که آن هنگام به جای واژه ی
هنرمند واژه ی هنربند را با خود یدک خواهد کشید.
من خودم کار هنرمندان ایرانی را نزدیک دو سالی
می شود که گوش نمی دهم چون خوانندگان ایرانی
در گستره ی موسیقی راه خودشان را گم کرده اند
و همه ی کارهای موسیقایی یکدست و دارای ریتم
یکنواخت و خسته کننده شده اند،گویی همگی دارند
به یک ریخت و یکسان می خوانند.
از این ها که بگذریم به جز شاهین نجفی سایر خوانندگان
چیزی برای گفتن ندارند و کارهای آن ها بیش تر برای
پر کردن تارنماهای موسیقی و دیده شدن است.
گهگاهی نیز یاس ترانه هایی می خواند که ارزش
شنیده شدن را داشتند ولی گویا یاس دیگر آن یاس
گذشته نیست و دیگر آهنگ های چالشی نمی خواند.

۱-۸-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements