لپ تاپی برای دوستداران نرم افزارهای آزاد،تایید شده از سوی بنیاد نرم افزارهای آزاد

لپ تاپ تورانیس ایکس دویست از سوی بنیاد نرم افزارهای آزاد
یا همان اف اس اف تایید شده است.
هر کسی دوست دارد که رایانه و دستگاه های دیجیتالی اش در
کنترل خودش باشد،کاربران رایانه دوست ندارند ردیابی و یا شنود
شوند و این در هالی است که امروزه نگرانی های جدی درباره ی
سخت افزارهای ساخته شده وجود دارد.
سیستم کنشگر(عامل-او اس) روی این لپ تاپ (تورانیس ایکس دویست)
تریسکال(تریسکول) می باشد.
trisquel 7.0
یا
trisquel mini 7.0

تریسکول(تریسکال) یک دیستروی گنو/لینوکسی کاملن آزاد می باشد.

از برتری های این لپ تاپ می توان به نبود در پشتی در آن
امکان پیکربندی و به روزرسانی و ارتقای بایوس آن
و امکان وایپ کردن هارد درایو آن اشاره کرد.
گفتنی است این لپ تاپ از لیبرته بوت بهره می برد.

بن مایه ها:
libreteboot.org
fsf.org
trisquel.info
shop.libquity.com

۱۲-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements