رونمایی از تمبر قاسم سلیمانی،سرکرده ی گروه تروریستی نیروی قدس سپاه پاسداران

زمانی که برای پاسداشت تباهکاری ها و ویرانگری های یک فرد
برایش تمبر درست می کنند،آیا چیزی هم می توان گفت؟
زبان در می ماند از این همه نافهمی و نادانستگی.
برای سرکرده ی گروه تروریستی نیروی قدس سپاه پاسداران
که قاسم سلیمانی باشد،تمبر درست کرده و از آن رونمایی کرده اند.
گاه آدم گمان می کند که دارد در جهانی وارونه زندگی می کند.

۱۲-۷-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements