آیا رژیم اسلامی دارای پروژه ی پنهان هسته ای در یمن است؟

چندی است که با یک وبلاگی آشنا شده ام با نام کژدم
گهگاهی نوشته هایش بسیار پر مغز است ، هفته ای چند بار
به تارنگار کژدم سر می زنم،هرچند این روزها کم می نویسند.
گاهی می شد که در میان نوشته هایش از چیزی به نام
چوبدستی موسا نام می برد که به گونه ای می شد آن را
رازی نامید که کژدم از آن آگاه است.
و اکنون کژدم از این راز پرده برداشته است،به گفته ی
کژدم رژیم اسلامی دارای پروژه ی پنهان هسته ای در
دل کوهستان های یمن است.
به گفته ی کژدم رژيم اسلامی وانمود می کند که نمی خواهد
یمن دو تکه شود(جنوبی و شمالی) ولی آرزویش
دو تکه شدن یمن است،خوب این گفته تا اندازه ای درست
است و می شود با دنبال کردن خبرهای یمن آن را تایید کرد.
آیا آن گونه که کژدم می گوید،رژيم اسلامی به دنبال
پی گرفتن پروژه ی ساخت بمب هسته ای در غارها
و کوهستان های یمن(صعده و امران)است؟
آیا رژیم به دنبال بازتولید فردو و پارچین در خاک یمن است؟
می توانید با یاری گرفتن از گوگل مپ ببینید که دو استان
سده(صعده) و امران در بخش شمال غربی یمن و چسبیده به
خاک اربستان هستند،استان سده(صعده) نسبت به
استان امران کوهستانی تر است و از این بابت می توان
این بخش از یمن را جای مناسبی برای پروژه های هسته ای
پنهان رژيم اسلامی دانست،بخش های زیادی از این
دو استان کوهستانی است،در گوگل مپ
آگاهی چندانی نتوانستم بیابم هر چند با چنین افزارهای
همگانی نمی توان به کندوکاو گسترده پرداخت.
و باید تایید این سخنان کژدم را به ماهواره های جاسوسی سپرد.
می توانید تارنگار کژدم را با نام
kajdum1
در بلاگ اسپات بیابید.

۲۰-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements