مهمد باقر نوبخت،سخنگوی دولت روهانی،شکنجه گر و بازجو در رشت دهه ی ۱۳۶۰بوده است

مهمد باقر نوبخت،اکنون سخنگوی دولت است
آقای نوبخت که امروز مغز اقتسادی دولت هسن روهانی
به شمار می آید،در شهر رشت بازجو و شکنجه گر بود،پیشینه ی
بسیار ننگینی در رشت دهه ی ۱۳۶۰ دارد و هیچ گاه هم این ها
دوست ندارند که درباره ی آن چیزها سخنی گفته شود.

بن مایه:در نگارش این نوشته از گفت و گوی میان کامبیز غفوریان
با ایرج مسداقی کمک گرفته شده است که در تارنمای خودنویس
نیز موجود می باشد.

کامبیز غفوریان،روزنامه نگار و همکار در برنامه ی روبرو می باشد.

۱۴-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements