آیا برای ما چاره ای به جز سرنگونی رژیم اسلامی مانده است؟

مه لقا زینالی نام زن بارداری بود که در بیمارستان خاتم الانبیای
شهر سلماس به شوند نداشتن پول درگذشت.
به گفته ی پزشکان،این زن باردار می بایست سزارین می شد
و چون این زن و همسرش از توان مالی خوبی برخوردار
نبودند نتوانستند هزینه ی سزارین را بپردازند،و این زن
به شوند سزارین نشدن و به هنگام زایمان درگذشت.

همسر این زن ،کارگر روزمزد بود و نمی توانست از پس
هزینه ی بیمارستان برآید،به گفته ی این مرد،او به پرستاران
التماس می کرد و آن ها سیب پوست می کنند و می خندیدند.

چند روز پیش نیز در یکی از شبکه های تلویزیونی رژیم اسلامی
یک آسیب دیده ی هازمانی(اجتماعی) که گویا کارتن خواب هم
بود را به برنامه ی زنده آورده بودند که برخورد نامناسبی
با او شده بود و از پذیرایی او خودداری کرده بودند در هالی
که جلوی سایر میهمانان و هم چنین مجری برنامه نوشیدنی
وجود داشت ولی جلوی این آسیب دیده نوشیدنی نگذاشته بودند.

با شنیدن این رخدادها بیایید از خودمان بپرسیم که آیا
برای ما چاره ای به جز سرنگونی رژيم اسلامی مانده است؟

۱۴-۶-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements