کشته شدن یک وبلاگ نویس سکولار دیگر بنگلادشی به دست اسلام گرایان

تازگی ها یک وبلاگ نویس سکولار دیگر در بنگلادش از سوی
اسلام گرایان کشته شده است.
اگر درست یادم مانده باشد نام این وبلاگ نویس نیلی روی بود.
از آغاز سال ۲۰۱۵ تاکنون چند وبلاگ نویس آزاداندیش و سکولار
در بنگلادش از سوی اسلام گرایان کشته شده اند.
این وبلاگ نویسان به نقد دین و باورهای دینی می پرداختند
و گویا نوشته ها و روشنگری های آنان برای اسلام گرایان
خوش نیامده بود پس کوشیده بودند تا آنان را خاموش سازند.

این جور کنش های تروریستی نشان از آن دارد که
تمامیت خواهان دین با همه ی توانشان دارند از نادانی
و نابخردانگی نگاهبانی می کنند و هر کسی را که بخواهد
پایه های لرزان و سست دم و دستگاه نیرنگ باز دین را
با پرسش هایش به لرزه در بیاورد را از پای در می آورند.

آگاهی و گسترش آگاهی و دانایی برای دین گرایان و
به ویژه تندروان دینی به مانند زهر است و آن ها
به خوبی می دانند که با پابه میدان گذاشتن آگاهی
از شکوه و بزرگی ساختار دین کاسته
خواهد شد و اینان از همین آگاهی می ترسند.

هر باور و اندیشه ای که با یک پرسش و انتقاد بخواهد
به لرزه درآید و از هم فروبپاشد،همان بهتر که وجود
نداشته باشد.

این خبر در میان سایر خبرها گم شده بود و
بد ندانستم به بازگویی
آن بپردازم.

۲۶-۵-۲۵۷۴ پارسی

Advertisements